Меню Затваряне

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Всички доставки се извършват с куриерски фирми Еконт или Спиди по избор до офис или до адрес.

Цена на доставката се калкулира от съответно избраната от вас куриерска фирма.
Подробно калкулиране на цената е възможно да направите на сайтът на всяка от куриерските фирми след уточняване на размери и тегло с наш сътрудник по телефонът или имейл.

Тарифи на куриерска фирма Спиди Еконт : https://www.econt.com/services/shipment-price
Тарифи на куриерска фирма Спиди : https://services.speedy.bg/calculate/

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Студио Дария ЕООД  наричано по-долу дружеството от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.studiodariya.com (наричани по-долу Потребители), от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.studiodariya.com  (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.studiodariya.com всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу. 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на www.studiodariya.com  и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от www.studiodariya.com като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и www.studiodariya.com

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ
Чл. 1 Услугите, предоставяна от www.studiodariya.com на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. 

Чл. 2. www.studiodariya.com e електронен магазин, достъпен на сайта www.studiodariya.com, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от www.studiodariya.com стоки.
(2) Стоките, предлагани от www.studiodariya.com са напълно индивидуализирани спрямо поръчката на Потребителя и не са предварително произведени. 

ПОРЪЧКА
Чл. 3 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на www.studiodariya.com за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от www.studiodariya.com стоки в електронния магазин. 
(2) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от www.studiodariya.com
(3) При липса на наличност от дадена стока www.studiodariya.com си запазва правото да откаже поръчката. 
(4) Поради естеството на предлаганите строго персонали продукти всички такива включващи изображения, текст и символи на клиента , поръчани от клиента за печат и изработка не подлежат на връщане и замяна освен в случаите в които продуктът е с фабричен/ производствен дефект. www.studiodariya.com си запазва правото да приеме за връщане персонален продукт изработен с изображение, текст и символи на клиента поради невъзможност продуктът след това да бъде приведен във вид годен за продажба на друг клиент.

Чл. 4 За извършване на успешна поръчка, Потребителят преминава през следните стъпки:
1. Избира вида на продукта
2. Избира разновидност ако има такава.
3. Задава персонализация ако има възможност за такива
4. Добавя стоката в количката. 
5. Попълва си данните (две имена, имейл, телефон, до офис на ЕКОНТ/Спиди  или  адрес, до кой да се достави поръчката)
6. Натиснете бутона „ПОРЪЧКА“ за да финализирате поръчката.
7. При завършване на поръчката се визуализира надпис: „Поръчката Ви беше приета успешно!“.
8. При извършване на поръчка, Потребителят получава обаждане за да се потвърди поръчката му и да се обобщят допълнителните персонализации които желае, както и избраният от него метод на доставка .
9. Клиентът се уведомява, че персонални продукти включващи изображения, текст и символи избрани от него не подлежат на връщане или замяна.

ЦЕНИ
Чл. 5 (1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на www.studiodariya.com към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му. 

Чл. 6 www.studiodariya.com  си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл. 7  (1) www.studiodariya.com може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от www.studiodariya.com. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ
Чл. 8 Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл. 9 Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки с наложен платеж при получаване на поръчката си от куриер.

Чл. 10 www.studiodariya.com не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на www.studiodariya.com.
 
ДОСТАВКА
Чл. 11 (1) Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя.
    (2) Преди изпращане на поръчаната стока, www.studiodariya.com има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
    (3) www.studiodariya.com не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

(4) В случай че Потребителят е поръчал стока, която не е взел или приел от куриера, той дължи обезщетение на www.studiodariya.com за направените разноски
     

Чл. 12 Доставките се извършват както следва :

(1) Със срок до 1 работен ден от дата на поръчка при изрично желание на клиента и приемайки условието поръчката да се изпрати от адреса на дружеството, като клиента заплаща всички допълнителни разходи по доставката .
(2) Със срок до 3 работни дни от датата на поръчката.
(3) Със срок до 5 работни дни за периодите  1.Ноември  до  1. Февруари   и 1.Юни  – 31.Август
(4) Със срок от 5 до 10 работни дни когато поръчката е строго индивидуална и се налага доставка на 1 или повече материала за изработка на поръчката.

Чл. 13 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

Чл. 14 www.studiodariya.com си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА
Чл. 15 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице. Като за персонално изработени продукти срокът е моментът на доставка. След приемане на персоналният продукт клиентът не може да го върне или замени, защото естеството на продуктът не подлежи на обработка и продажба на друг клиент.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено www.studiodariya.com за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) За упражняване правото на отказ www.studiodariya.com предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез имейл : info@studiodariya.com  стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи www.studiodariya.com в срок от 3 работни дни изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на www.studiodariya.com или на упълномощено от последното лице, в срок от 3 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си за отказ или връщане на продуктите.
(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
(7) www.studiodariya.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно .
(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми www.studiodariya.com  за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
(9) Когато във връзка с изпълнението по договора www.studiodariya.com е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, www.studiodariya.com  има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане. 

Чл. 16 (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са: стоки, изработени по индивидуална поръчка на потребителя каквито са част от стоките  в онлайн магазина www.studiodariya.com

Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок)

(2) Потребителя е длъжен да вземе поръчката си в срок определен от куриерската фирма за допустим  от датата на поръчката, ако не я вземе www.studiodariya.com има право да уведоми обществото посредством групи за Некоректни потребители в социалните мрежи относно некоректноста на въпросния потребител 

Чл. 17 www.studiodariya.com възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 18 (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) Потребителят няма право на рекламация, ако е поръчал размер, който не е подходящ за него. Всички размери за всички видове тениски може да се намерят в сайтът на www.studiodariya.com

Чл. 18 Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 6 месеца след доставянето на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

Чл. 19  Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл. 20 (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, www.studiodariya.com  ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл. 21 (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава чрез, посочения имейл. 
(3). При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.


Чл. 22 (1) www.studiodariya.com поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката. 
(2) Когато www.studiodariya.com  удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл. 23 (1) www.studiodariya.com  при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя. 
Чл. 24 (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 25  www.studiodariya.com има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл. 26 (1) www.studiodariya.com се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
(2) www.studiodariya.com си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. www.studiodariya.com има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 27 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на www.studiodariya.com или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл. 28 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл. 29 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА 

Чл. 42 Органите, регулиращи дейността на „KOALATA.BG“ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti 
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД: 
Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 
тел: 02/91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Чл. 30  Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 31 (1) www.studiodariya.com се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство като публикува промяната на своят уеб сайт.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 32 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.